Frigo Plus Vam želi dobrodošlicu


FRIGO PLUS d.o.o je spicijalizovana kompanija koja se bavi prodajom i servisom klima uređaja. Naša preporuka su zadovoljni korisnici, kako iz Podgorice tako i iz cijele Crne Gore, koji već duži vremenski period koriste naše usluge.

Glavne djelatnost naše kompanije su:

Pored klimatizacije i servisa naša kompanija se bavi i prodajom:

  • BIJELE TEHNIKE
  • MALIH KUĆNIH APARAT
  • GREJNIH TIJELA
  • ...
Cilj našeg servisa da svojom stručnošću i ljubaznošću nastavimo sa konstantnim usponom u pogledu broja novih klijenata, najvećim delom preko preporuke i da nastavimo sa praćenjem novih trendova u oblasti klimatizacije da naš servis bude uzor klima servisima u Crnoj Gori.
Servis